Sau đây là một lá thư của một em được cấp họ bổng gửi cho người đỡ đầu của em :

 

thu chau Long tr.1

thu chau Long tr.2

thu chau Long tr.3

P1080806_01.jpg

Day after day...

...with the children...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.