Thinh en 2018Chúng tôi vô cùng đau thương thông báo cùng các bạn sự ra đi của một người bạn thân, một người cộng sự, Chị Tạ Thị Thịnh, ngày 19 tháng 5 2019, tại Hà Nội, sau một thời gian dài can đảm đối đầu với bệnh tật.
Chị Thịnh đã có mặt trong VNED từ ngày sáng lập, năm 2001. Chị là đại diện cho VNED ở phía Bắc Việt Nam, và thay mặt Hội VNED đối với chính quyền địa phương. Chị đã được mọi người quý mến, bạn Pháp cũng như bạn Việt, bởi Chị nhã nhặn, dễ tiếp xúc, làm việc nghiêm túc và hết mình. Đối với các gia đình được VNED giúp đỡ, Chị luôn luôn để tâm lắng nghe và thông cảm.
Chị đã là tâm hồn của VNED. Chị để lại chúng tôi một khoảng trống vắng khó được bù đắp.
Loan,
Viết cho VNED.

dscn3008.jpg

Theo dòng thời gian ...

Những ngày sống bên các cháu ...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.