Chúng tôi xin trích đăng dưới đây thư của Bà cháu Nguyễn thị Hương Lan, một cháu được VNED giúp đỡ gửi người đỡ đầu và hội VNED .

 

 

Thu Ba Chau Huong tr1

 

Thu Ba Chau Huong tr2

P1090344_1.jpg

Theo dòng thời gian ...

Những ngày sống bên các cháu ...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.