Những ngày cuối năm, một lá thư chân tình gửi Hội VNED cúa cháu Phương được Hội đỡ đầu, mặc dầu sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng nỗ lực học tập để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và của Hội .

 Thu_chau_Phuong

P1090329_1.jpg

Theo dòng thời gian ...

Những ngày sống bên các cháu ...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.