In bài này 

Những ngày cuối năm, một lá thư chân tình gửi Hội VNED cúa cháu Phương được Hội đỡ đầu, mặc dầu sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng nỗ lực học tập để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và của Hội .

 Thu_chau_Phuong