Một người thiện nguyện của VNED đã được khen thưởng vì nhiều hoạt động giúp đỡ các cộng đồng thiếu may mắn.
Anh Vũ Xuân Thành là người bạn đồng hành với VNED từ năm 2005.

Thanh

Chắc nhiều người hảo tâm đã biết anh này khi anh làm xe ôm để đưa họ đến thăm các cháu được đỡ đầu. Anh vừa được bình bầu là một trong 10 cá nhân nổi bật năm 2020 trong phong trào giúp đỡ dân chúng bị thiên tai lũ lụt.

Anh Thành đã :
-    đại diện VNED để giúp đỡ các gia đình nạn nhân của Dioxin ở những tỉnh từ Đà Nẵng (Miền Trung) đến Vĩnh Long (Miền Nam).

Thành phát quà


-    Gây quỹ dưới dạng « crowdfunding » qua tổ chức GIVE.ASIA VietNam để chi trả phí bệnh viện cho người nghèo.

Thành với các gia đình


-    Tham gia với Bệnh Viện Trung Ương Huế để khám bệnh và phát thuốc cho dân chúng các tỉnh Miền Trung bị một loạt bão biển tàn phá vào tháng 10, 11 năm 2020.

Kêu gọi giúp đỡ


Chúng tôi cảm thấy hãnh diện về những gì anh Thành đã làm cho các cháu bị nhiễm Dioxin, và càng cảm phục hơn khi anh Thành đã tham gia cùng nhiều tổ chức khác vì những ai bị bất ngờ lôi cuốn vào tai ương bão lũ.

Được khen thưởng vì các hoạt động thiện nguyện 

dich từ bản tiếng Pháp của Loan Vo

người dịch : Nguyễn Triệu Đồng

P1090344_1.jpg

Theo dòng thời gian ...

Những ngày sống bên các cháu ...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.